Vi har fått mobiltelefoner på avdelingene

mobiltelefon

Kvitebjørn: 48 39 81 58

Askeladden: 48 39 61 12