Eierstyret og samarbeidsutvalget 2021 - 2022

Eierstyret:

Leder: Håvard Haug (2 år)

Nestleder: Guro S. Kolbjørnsrud (1år)

Foreldrerep./styremedlem: Siv Mjøseng (2 år)

Foreldrerep./styremedlem: Kjersti Medalen (2 år)

Sekretær for eierstyret/saksforbereder: Linda Knutsen Hofton

1. vararep. Ida H. Bergan (1 år)

2. vararep. Lelde Antonova-Gaile (1 år)

Dugnadsansvarlig: Jeanette Hvila og Are Bråten

Samarbeidsutvalget:

Rep. ansatte: Lise Juvet

Rep. ansatte: Linda Knutsen Hofton

Rep. Utdanningsforbundet: Gunn Myhre Strandbråten

Rep. fagforbundet: Hege Kjernaas

Rep. kommunen: Ida H. Bergan - vararep. Torild Krog