Priser for barnehageplass

5 dager: Pr. mnd. 3.530,-

3 dager: Pr. mnd. 2.930,-

Prisene er inkludert smøremåltid.

2013-04-02